Warunki i zasady

ZASADY OGÓLNE I WARUNKI REZERWACJI

WARUNKI REZERWACJI

REZERWACJE I POLITYKA PŁATNOŚCI

  

1.  Ta umowa jest zawarta pomiędzy Tobą a DELPHINUS DIVING SCHOOL. 

2. Wszystkie ceny podane są na osobę w Euro. Pakiet nurkowyjest osobisty i nie może być współdzielony.

3. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i gwarantujemy wszystkie Twoje rezerwacje. Cena online jest dostępna jedynie dla rezerwacji potwierdzonych pełną płatnościa przynajmniej 2 dni przed przylotem. Po zakończeniu rezerwacji (po dokonaniu pełnej opłaty), otrzymasz voucher przez email z pełnym opisem wszystkich zarezerwowanych aktywności i płatności, których dokonałeś. Należy go wydrukować  i okazać w centrum nurkowym w czasie rejestracji.


4.   Wszelkie dodatkowe opłaty  i aktywności powinny być opłacone online, jeśli zostały zamówione online lub zapłacone na miejscu jeśli został zamówione na miejscu w centrum nurkowym.

 

5.  Delphinus Diving School rezerwuje sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na zmiany w lokalnych podatkach, opłatach rządowych itd. Twoja rezerwacja będzie w dalszym ciągu ważna w oryginalnej cenie w przypadku gdy zarezerwowałeś i opłaciłeś usługi z góry.

 

6. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, iż spełniasz wszystkie wymagania niezbędne do wykoniania zarezerwowanych aktywności nurkowych, zgodnie z Twoim certyfikatem i ilością zalogowanych nurkowań.

Proszę zauważyć iż:

a)    Wszyscy studenci rezerwujący Kursy Nurkowe musza spełnić wstępne wymagania przed dokonaniem rezerwacji kursu.

b)    Wszyscy nurkowie uwzględnieni w twojej rezerwacji są zobowiązani posiadać międzynarodowy certifikat nurkowy. Ten certyfikat musi zostać okazany podczas rejestracji w centrum nurkowym.

c)    Wszyscy nurkowie muszą wykazać się dobrym stanem zdrowia, a w przypadku przeciewwskazań medycznych są zobowiązani dostarczyć ważne zaświadcznie medyczne.

d)    Podczas rejestracji, zostaniesz poproszony przez centrum nurkowe o wypełnienie formularza „oświadczenie medyczne” (który może sciągnąć ze strony internetowej z zakładki rezerwacji). W przypadku, jeśli na jedno lub więcej pytań odpowiesz „tak”, będziesz musiał odwiedzić lekarza aby uzyskać podpisne zaświadczenie o zdolności do nurkowania/udziału w kursie nurkowym. Jeśli nie uda ci się przedstawić zaświadzenia lekarskiego (jeśli dotyczy), nie będziesz mógł wziąć udziału w aktywnościach nurkowych lub kursach . Otrzymasz zwrot twojej płatności pomniejszony o 10% opłatę kancelacyjną .

 

 ZMIANY LUB ODWOŁANIE USŁUG  ZAREZERWOWANYCH ONLINE

 

Zmiany/Odwołanie rezerwacji wynikające z decyzji Nurka:

 

1.   Jeśli musisz zmienić swoją rezerwację, dołożymy wszelkich starań by dokonać wszelkich zmian z zachowaniem wcześniejszego powiadomienia w rozsądnym terminie (max, 24godziny  przed rozpoczęciem usługi). W przypadku nie stawienia się przez jedną z osób wymienionych w rezerwacji z powodu “nie przewidzianych okoliczności” (jakiekolwiek okoliczności, które nie są możliwe do przewidzenia ani nie mogły być znane uczestnikom takich jak np.choroba), zaakceptujemy zmianę imienia i nazwiska użytkownia usługi, przy założeniu, że wszystkie pozostałe warunki pozostaną zgodne z rezerwacją.

2.     Jeśli musisz odwołać rezerwację przed swoim przylotem, poinformuj nas mailowo na adres info@delphinus.eu i przedstaw wyjaśnienie.Przeprowadzimy zwrot płatności pomniejszoną o opłaty kancelacyjne (patrz niżej) i opłaty bankowe poniesione przez naszą firmę.

3.    Musimy otrzymać 24 godziny przed rozpoczęciem Twoich aktywności nurkowych informacje o zmianach w rozkładzie lotów, które mogą wpłynąć na twoją rezerwację.

4.    Nie są przewidziane zwroty w przypadku, kiedy zdecydujesz się przerwać sie swój nurkowy urlop bez konkretnego i poważnego powodu, a przez który nie zrealizujesz swoich rezerwacji.

 

Zasady anulowania rezerwacji:

A.   Aktywności nurkowe/kursy nurkowe:

 

·        stała opłata w wyskości 50 Euro, będzie pobierana w przypadku anulacji do 15 dni przed planowanym rozpoczęciem aktywności nurkowych.

·        od 14 do 5 dnia przed planownym rozpoczęciem aktywności nurkowych zostanie pobrane 10% całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.

·        od 4 do 2 dnia przed planownym rozpoczęciem aktywności nurkowych zostanie pobrane 30% całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.

·        Mniej niż  2 dni przed planownym rozpoczęciem aktywności nurkowych zostanie pobrane 50%  całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.

 

B.   Pakiety hotelowo-nurkowe:


·        stała opłata w wyskości 50 Euro, będzie pobierana w przypadku unieważnienia do 15 dni przed planowanym przyjazdem.

·        od 14 do 8 dnia przed planownym przyjazdem zostanie pobrane 50% od całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.

·        od 7 dnia do daty przyjazdu, zostanie pobrane 75% od całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.

·        Nie stawienie się oznacza pełną płatność i brak zwrotu.

 

Zmiany/Odwołanie rezerwacji wynikające z decyzji Centrum Nurkowego:

W przypadku kiedy nie możliwe będzie dla Delphinus Diving School zrealizowanie zarezerwowanych aktywności z powodu „nieprzewidzianych okoliczności”(okoliczności lub sytuacje, które są poza kontrolą takie jak zła pogoda, strajki, wojna, terroryzm, odcięcia prądu, polemiki przemysłowe itd.) lub w przypadku kiedy Centrum Nurkowe nie zapewni wycieczki nurkowej z powodu niewystarczającej ilości uczestników, Centrum Nurkowe:

a)   Zapewni alternatywną i równoważną usługę w takiej samej cenie i charakterystyce, jeśli to możliwe

b)  Zrealizuje część usług i zapewni zwrot za część niezrealizowaną

c)  Zapewni całkowity zwrot płatności

 

ZASADY OGÓLNE

DelphinusDiving School zdecydowanie zaleca, dla własnego bezpieczeństwa i przyjemności,wykonanie nurka odświeżającego / Scuba Review na początku swoich nurkowych wakacji, bez względu jaką licencję nurkową posiadasz. Jeśli nie nurkowałeś przez minimum 6 miesięcy będzie wymagane zrobienie nurkowania odświeżającego/Scuba Review, który pozwoli ci odzyskać pewność w nurkowaniu i sprawdzić sprzęt.                                                              

Posiadanie ubezpieczenia nurkowego jest obowiązkowe, o ile nie posiadasz własnego ubezpieczenia pokrywającego aktywności nurkowe. Kopię ubezpieczenia nurkowego należy zaprezentować w recepcji bazy w czasie rejestracji.

 

PROGNOZA POGODY

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i morskich lub w przypadku realnych zagrożeń, które porowadzą do odwołania aktywności, nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w programie nurkowań. Dołożymy wszelkich starań, byś nie odczuł zakłóceń w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.

 

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI REKLAMOWEJ

Jak tylko możliwe,  Delphinus Diving School, uaktualnia  informacje (o zakwaterowaniu, kursach, nurkowaniu, trasach, harmonogramie nurkowań itd.) na naszej stronie internetowej w najkrótszym jak to możliwe czasie. Jednak mogą wystapić okoliczności, gdy podane przez nas informacje bedą nieprawidłowe z powodu uwarunkowań lokalnych. Wyprawy, nurkowania z łodzi lub codzienne wycieczki mogą zostać zmienione z powodu lokalnych takich jak: pogoda, coroczne święta religijne/państwowe, posiedzenia władz państwa, niespodziewane wydarzenia itp.. Wszystkie wymienione przyczyny mogą być przyczyną „nieuniknionych” i „nietypowych” anomalii, które mogą spowodować zmiany w informacjach we wszystkich naszych broszurach i na stronie internetowej. Kiedy tylko otrzymamy jakiekolwiek informacje o zmianach krótko i długoterminowych, dołożymy wszelkich starań by poinformować Cię przed przyjazdem.

Staramy się, by nasze materiały promocyjne były uaktualnione, ale jeśli tylko znajdziesz coś co możemy poprawić, prosimy o kontakt.

 

 ZACHOWANIE

W przypadkukiedy jakiekolwiek wydarzenia sugerują, że swoim zachowanie nie przestrzegaszzasad centrum nurkowego lub zakłócasz spokój i zabawę innych ludzi, zachowujemysobie prawo odmowy wykonania rezerwacji. W tym przypadku również nieuwzględniamy żadnych zwrotów.

 

ZAŻALENIA

Jeśli masz, podczas swojego urlopu, jakiekolwiek skargi, sugerujemy byś przekazał je najszybciej jak to możliwe do Managera Centrum Nurowego, by problem mógł znaleźć najlepsze rozwiązanie najszybciej jak to możliwe. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany podczas twojego urlopu,  prosimy o przesłanie pisemnej skargi do kierownictwa Delphinus Diving School  (info@delphinus.eu) w ciągu 21 dni od zakończenia urlopu. Odpowiedź zostanie udzielona w przeciągu 7 roboczych dni poprzez e-mail.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub przerwania w dowolnym momencie Twoich aktywności nurkowych w przypadku kiedy nie będziesz szanował środowiska naturalnego lub zasad nurkowych ustalonych przez lokalne władze.

 

ZOBOWIĄZANIA DELPHINUS DIVING SCHOOL  WOBEC CIEBIE

Jeśli cokolwiek o naszej firmie lub zarezerowanych aktywnościach nie jest takie, jak opisane w broszurach lub ich standard nie jest na zadowalającym poziomie oraz ta sytuacja może zostać nam przypisana, to odpowiedzialność spoczywa na nas. Nie bierzemy odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała i/lub szkody, które nie zostały wyrządzone przez naszych pracowników lub działania podwykonwaców i/lubnieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wyjaśnionych wcześniej przez naszych pracowników. Nie bierzemy odpowiedzialności na wypadek śmierci, obrażeń i szkód spowodowanych nieprzewidzianymi wydarzeniami, które nawet z naszą całym zaangażowaniem, nie mogły zostać uniknione.

 

STRONA DELPHINUS DIVING SCHOOL

Prawa autorskie: DELPHINUS DIVING SCHOOL jest właścicielem praw autorskich wszystkich materiałów na stronie internetowej. Dostęp do strony internetowejnie zezwala na kopiowanie i/lub propagowanie tych informacji w żaden dostępny sposób.